Kredyt a pożyczka: jakie są między nimi różnice?

W codziennym życiu wielu z nas dyskutując o produktach finansowych oferowanych przez różnego rodzaju instytucje używa zamiennie pojęć „kredyt” i „pożyczka”. Oba terminy, chociaż związane z zaciągnięciem długu, oznaczają dwie różne operacje i różne są ich konsekwencje, zarówno te prawne jak i ekonomiczne.

Udzielanie kredytów jest prerogatywą banków i tylko dla nich jest ono zarezerwowane. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy, kredytobiorca jednak nigdy nie staje się jej właścicielem. Co więcej, kredyt zawsze jest bezgotówkowy i występuje w postaci odpowiedniego zapisu na naszym rachunku bankowym. Nie są więc nim de facto szumnie reklamowane kredyty gotówkowe czy zaciąganie długu wskutek korzystania z karty kredytowej. Bank również nie jest właścicielem środków przeznaczanych na udzielenie nam kredytu, ale pochodzą one z depozytów innych klientów.

Pożyczki może udzielić każdy z nas. Jedynym warunkiem jest to, abyśmy byli właścicielem pieniędzy, które pożyczamy. Kwota pożyczki, w przeciwieństwie do zasad rządzących kredytem bankowym, staje się własnością pożyczkobiorcy, a ten, jeśli w umowie nie zastrzeżono innych warunków, może dysponować tymi środkami swobodnie, na dowolny cel i bez żadnych ograniczeń.

Kredyt bankowy udzielany jest na konkretny cel, ściśle określony przez potencjalnego kredytobiorcę we wniosku. W przypadku niezgodnego z tym celem wykorzystania środków, bank może nawet zażądać natychmiastowej spłaty udzielonego nam kredytu. Umowę pożyczki reguluje prawo cywilne, umowa kredytu zaś unormowana jest przez prawo bankowe. Ta ostatnia zawsze musi być zawarta w formie pisemnej, forma umowy pożyczki zaś pozostaje w gestii stron.

Umowa kredytu jest również zawsze umową odpłatną, a każdy kredyt ma swój koszt w postaci prowizji pobieranej przez bank oraz jego oprocentowania. Umowa pożyczki może być jak najbardziej umową nieodpłatną, chociaż trony oczywiście mogą zastrzec jej oprocentowanie.

Warto zatem przeanalizować oferowane nam przez różne instytucje produkty, zanim zdecydujemy się zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie finansowe. Konsekwencje naszej decyzji mogą różnić się na gruncie prawnym i ekonomicznym, dlatego warto poświęcić nasz czas na zdobycie choćby elementarnej wiedzy w przedmiocie obecnych na rynku produktów finansowych i wybrać ten, który we wszystkich przytoczonych aspektach jest dla nas najbardziej korzystny.

Poniższe zestawienia mogą Cię zainteresować:
najtańsze kredyty gotówkowe kalkulator styczeń 2024
nowe chwilówki online kalkulator styczeń 2024
pozabankowe pożyczki ratalne porównanie styczeń 2024