Reklamacja usług bankowych

Prawa konsumenta są w Polsce szczególnie chronione. Prawo reklamacji odnosi się nie tylko do zakupionych produktów czy usług, więc również usług i produktów bankowych.

Jak w każdym przypadku na początek warto wykorzystać polubowne metody rozwiązania zaistniałego problemu. Dzwoniąc na infolinię banku, czy osobiście w jednej z placówek zwykle jesteśmy w stanie uzyskać pomoc i wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. Jeśli ta droga nie przynosi skutku, pozostaje nam reklamacja. W jakim terminie i w jakiej formie ją złożyć, by zwiększyć szanse na jej pozytywne rozpatrzenie w banku?

Banki dopuszczają kilka możliwości składania reklamacji. W bardziej zawiłych sprawach zaleca się złożenie formalnego pisma w oddziale banku, który potwierdzi wpływ wniosku. Oczywiście można też wysłać skargi droga mailową, wykorzystując kanały bankowości elektronicznej, pocztą tradycyjną, a nawet złożyć reklamację telefonicznie.

W każdej reklamacji powinniśmy zamieścić dane osobowe wraz z danymi kontaktowymi (adres, telefon, e-mail). Należy jasno i precyzyjnie sformułować zakres żądania wobec banku, powołując się na powody reklamacji i okoliczności zdarzenia. Jeśli dysponujemy dowodami (wyciąg z bankomatu, kopia przelewu itp., mające znaczenie w sprawie) warto je dołączyć do reklamacji.

Termin na reklamacje

Przyjmuje się, że wniosek należy złożyć jak najszybciej, jednak przepisy nie precyzują terminu na zgłoszenie szkody. Bank ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i podjęcie konkretnych kroków. Każdorazowe opóźnienie w odpowiedzi powinno być pisemnie uzasadnione, wraz ze wskazaniem nowego terminu. Maksymalnie w ciągu 60 dni powinna być podjęta decyzja, gdyż w przeciwnym razie brak odpowiedzi i wyjaśnień skutkuje tym, że reklamacja zostaje uznana za rozpatrzoną na korzyść wnioskującego.

W sytuacji, gdy bank jednak odrzuci reklamację można złożyć odwołanie. Powinno mieć formę pisemną i złożone musi być nie później, niż do 14 dni od uzyskania odmownej decyzji banku. Oczywiście otwarta jest jeszcze dalsza droga odwoławcza – do Rzecznika Praw Konsumenta, Komisji Nadzoru Finansowego, Komisji Arbitrażu Bankowego czy ostatecznie sądu powszechnego w ramach powództwa cywilnego.

Poniższe zestawienia mogą Cię zainteresować:
najtańsze kredyty gotówkowe kalkulator lipiec 2024
nowe chwilówki online kalkulator lipiec 2024
pozabankowe pożyczki ratalne porównanie lipiec 2024