Wszystko na temat programu Polska Bezgotówkowa

Rozwój nowych technologii jest wyznacznikiem postępu u progu XXI wieku. Postęp odczuwalny i widoczny jest w każdych obszarach życia. Również tajemniczy dla wielu osób świat finansów, rozwija się wraz z rozwojem internetu. Jeszcze nie tak dawno bankowe karty płatnicze były nowością i spotykały się z nieufnością wielu osób. Tak zwany plastikowy pieniądz przeszedł czas swojej „burzy i naporu”. Dziś prawie każdy kto posiada konto w banku do jego obsługi dostaje tak zwaną kartę płatniczą. Dzięki rożnym rodzajom kart płatniczych gotówka stopniowo wypierana jest z rynku. Zdecydowanie wygodniej i bezpieczniej jest płacić kartą płatniczą niż nosić przy sobie portfel wypchany gotówką. Panujący trend widać na każdym kroku.

BLIK – co się kryje pod tą nazwą?

Polskie banki wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na szybkie płatności oraz operacje międzybankowe, wprowadziły system płatności nazwany BLIK. Podstawą działania systemu jest rozwój nowoczesnej komunikacji internetowej wykorzystywany w smartfonach. Smartfony będące następcami popularnych telefonów komórkowych są w posiadaniu większości osób i to bez względu na ich wiek. Tradycyjny telefon komórkowy zostaje stopniowo wypierany z rynku i zastępowany coraz wymyślniejszymi urządzeniami do komunikacji. Podobny los będzie w niedalekiej przyszłości czekał poczciwe plastikowe karty płatnicze.

Większość banków działających w Polsce wprowadza nowinki jakie dają nowe technologie. Takim rozwiązaniem jest system płatności BLIK. Specjalna aplikacja na smartfona pozwala na bezpośredni dostęp do posiadanego konta bankowego.

Jak działa BLIK?

Aby można skorzystać z dobrodziejstwa systemu BLIK niezbędnych jest kilka elementów, którymi są:
– smartfon
– aplikacja systemu BLIK umożliwiająca łączność z agentem rozliczeniowym
– konto w banku korzystającym z systemu BLIK
– terminal płatniczy, bankomat, strona internetowa zintegrowane z systemem BLIK

Kiedy te warunki są spełnione można za pomocą smartfona dokonywać płatności. Cała operacja sprowadza się na zbliżeniu smartfona do czytnika, który poprzez łącza internetowe zatwierdza całą transakcję. Podstawą dla takiej transakcji jest jednorazowy kod wysyłany przez system Polskiego Standardu Płatności. Ta operacja odbywa się na żądanie banku, w którym klient ma konto. Kod składa się z unikalnej kombinacji sześciu cyfr od 0-9 i czas na jego wykorzystanie wynosi 2 minuty, po upływie tego czasu generowany jest nowy kod.

Poszczególne operacje wyglądają tak:

– wygenerowanie kodu
– wprowadzenie kodu do akceptacji
– przekazanie kodu do akceptanta za pośrednictwem Polskiego Standardu Płatności
– weryfikacja kodu przez Polski Standard Płatności, identyfikacja banku
– autoryzacja w banku
– powrót autoryzacji bankowej do Polskiego Standardu Płatności, i ponowna akceptacja

Wszystkie wymienione w dużym skrócie operacje odbywają się w sieci na zabezpieczonych łączach i trwają zaledwie kilka sekund.

Usługa BLIK umożliwia także dokonywanie przelewów bezpośrednio na telefon. W takim przypadku pomijane jest zastosowanie terminala z czytnikiem, natomiast niezbędny jest numer telefonu. Idąc dalej naprzeciw ułatwieniu obsługi systemu BLIK, wprowadzono możliwość dokonywania płatności bez potrzeby użycia terminala. Usługę taką można uruchomić zgłaszając jej potrzebę do agenta rozliczeniowego.

Terminal płatniczy – niezbędny element systemu BLIK

Cały system BLIK działa głównie w oparciu o odczyt niezbędnych danych za pomocą terminala płatniczego. Na początku trzeciego dziesięciolecia XXI wieku, zdecydowana większość dużych placówek handlowych wyposażona jest już w odpowiednie terminale płatnicze i systemy operacyjne umożliwiające płaceniem za pomocą smartfonów, zegarków i innych urządzeń elektronicznych. Terminale zintegrowane są z kasami fiskalnymi lub komputerami obsługującymi placówki handlowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest szybsza obsługa klientów i bardzo precyzyjne rozliczanie każdej transakcji. Przedsiębiorcy nie posiadający jeszcze tego systemu rozliczeniowego mogą skorzystać z wielu ofert funkcjonujących na rynku. Coraz popularniejsze staje się korzystanie z możliwości jakie stworzyła Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – Polska Bezgotówkowa.

Program Wspierania Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – Polska Bezgotówkowa

Wychodząc naprzeciw postępowi technologicznemu, polski system bankowy i powiązane z nim organizacje finansowe stworzyły program Polska Bezgotówkowa. Jest on głównie skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca zainteresowany rozwojem płatności bezgotówkowych i wdrażaniem go w swoich firmach, może za jego pośrednictwem wprowadzać go na swoim polu działania.

Aby obsługa płatności bezgotówkowych była możliwa, wymagany jest odpowiedni sprzęt. Podstawę stanowi terminal płatniczy. System Polska Bezgotówkowa, wymaga zainstalowania nowoczesnego terminala płatniczego umożliwiającego obsługę płatności za pomocą między innymi smartfonów i analogicznych urządzeń. Coraz powszechniejszy system BLIK, może być obsługiwany przez najnowocześniejsze terminale. Zakup i obsługa tego urządzenia to dodatkowe koszty dla każdej firmy. Głównym kosztem oprócz samego terminala są prowizje pobierane za każdą operację finansową. W celu ograniczenia tych kosztów, Fundacja oferuje wyposażenie punków handlowych w bezpłatne terminale płatnicze i bezprowizyjną ich obsługę. Każdy kto zgłosi swój akces do programu i spełni wymagane warunki może z takiej bezpłatnej obsługi skorzystać.

Program Polska Bezgotówkowa oferuje 12 miesięczną obsługę bezpłatnie dostarczonego terminala bez pobierania prowizji transakcyjnych. W zależności od warunków umowy okres ten może być inny, a wysokość prowizji po jego upływie, również może być negocjowana indywidualnie.

Podstawowe korzyści z przystąpienia do programu:
– bezpłatny terminal płatniczy
– 12 miesięczna pozbawiona prowizji obsługa transakcji
– brak opłat dzierżawnych za terminal przez cały czas uczestnictwa w programie, jak również po upływie 12 miesięcy początkowych

Związek Banków Polskich, Ministerstwo Rozwoju, operatorzy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi są głównymi inicjatorami i propagatorami Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego.