Bankowy tytuł egzekucyjny, zakończył swój żywot

Bankowy tytuł egzekucyjny był dokumentem urzędowym, który bank wystawiał wraz z umową kredytową. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji wypełniało postanowienia zawarte w bankowym tytule egzekucji. Aby nabrał mocy prawnej, musiał otrzymać klauzulę wykonalności, która była nadawana przez sąd. Tego typu oświadczenie w teorii było dobrowolne, nie mniej jednak bez niego kredytobiorca nie miał szans na otrzymane kredytu.

Co zawierał BTE?

Bankowy tytuł egzekucyjny zawierał:
– oznaczenie banku, który wystawił dokument,
– dane dłużnika wraz ze wskazaniem jego adresu,
– wysokość zobowiązania wraz z odsetkami oraz terminami płatności,
– datę wystawienia,
– określenie czynności bankowej,
– pieczęć banku wystawiającego ten dokument,
– podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

Dłużnik nie musiał o niczym wiedzieć

Jeszcze kilka lat temu bank mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i dążyć do nadania mu klauzuli wykonalności wobec kredytobiorcy, współkredytobiorcy lub podmiotu, który zawarł z nim umowę bez uprzedniego poinformowania go o tym fakcie. Co więcej, w tym przypadku kredytobiorca nie mógł się bronić ze względu na to, że egzekucja sądowa została rozpoczęta jednostronnie.

BTE był niezgodny z konstytucją

Bankowy tytuł egzekucyjny był dla kredytobiorców poważnym problemem, tym bardziej że kwoty wpisywane w oświadczeniu nie były regulowane przez żadne przepisy, tak więc ich wartość zależała wyłącznie od poszczególnych instytucji bankowych. Chociaż BTE miał za zadanie chronić bank przez niewypłacalnymi klientami, posiadał nadzwyczaj dużo przywilejów, dlatego został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny. Od 27 listopada 2015 roku banki nie mogą już wystawiać BTE. Dokument, który przez 18 lat wzbudzał naprawdę dużo kontrowersji w końcu zakończył swój żywot. Chociaż wprowadzono nowe przepisy dotyczące postępowań egzekucyjnych, temat postępowania z nierzetelnymi klientami wciąż się nie kończy.

Poniższe zestawienia mogą Cię zainteresować:
najtańsze kredyty gotówkowe kalkulator maj 2024
nowe chwilówki online kalkulator maj 2024
pozabankowe pożyczki ratalne porównanie maj 2024